امور انفورماتیک و IT

تعداد بازدید:۱۷۷۹


کارشناس آمار و اطلاعات: آقای رضا نوید
1- تایید و فعالسازی ثبت اطلاعات پروپوزال و پایاننامه های دانشجویان

2- حل مشکلات کامپیوتری و IT

3-طراحی و مدیریت وب سایت مدیریت

4- ایجاد رشته در پورتال دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸