آئین‌نامه‌ها

تعداد بازدید:۹۵۳۰
1-آئین نامه اعطای بورس داخل برای مربیان(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

2-آئین نامه دکتری ابلاغی سال 88 نسخه(1)(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

3-آئین نامه دکتری ابلاغی سال 88 نسخه(2)(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

4-آئین نامه کارشناسی ارشدابلاغی سال88(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

5-آئین نامه فرصت تحقیقاتی(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

6-آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی ازخارج(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

7-آئین نامه دکتری ابلاغی سال89(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

8-بخشنامه راه اندازی سامانه انتقال ازخارج(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

9-شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی 93(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

10-شیوه نامه اجرایی دکتری پژوهشی(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

11-فرصت تحقیقاتی سال 93 فرمها(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

12-شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی سال 94 فرمها(جهت دریافت فایل لطفا" کلیک نماید)

13- آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی سال 1394
(جهت دریافت فایل لطفا" کلیک نماید)

14- شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی سال 95 (جهت دریافت فایل لطفا کلیک نماید)


15-آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-96 و پس از آن (جهت دریافت فایل لطفا" کلیک نماید)
آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۳۹۶