معرفی

تعداد بازدید:۴۰۲۱

 

 مدیرت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازنیمه دوم سال1368به منظورگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شروع به فعالیت نموده و اهم فعالیتهای این واحد به شرح زیر است:1-برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
2-نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی
3-نظارت براموردانشجویان بورسیه دانشگاه
4-برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
5-جمع آوری و تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
7-برگزاری آزمونUTET))زبان عمومی دانشگاه تبریز

 مدیران قبلی:از زمان راه اندازی مدیریت تحصیلات تکمیلی به ترتیب:

آقای دکترصمدسبحانیان استاددانشکده فیزیک
آقای دکترجمشیدمنظوری لشکراستاددانشکده شیمی
آقای دکترمحمدمقدم واحداستاددانشکده کشاورزی
آقای دکترحمیدرضاقاسم زاده استاددانشکده کشاورزی
آقای دکترکمال الدین هریسی نژاداستاددانشکده علوم انسانی واجتماعی
آقای دکترامیرحسین ناظمیان استاددانشکده کشاورزی
آقای دکترمحمدحسین رضایی مقدم استادتمام دانشکده علومانسانی واجتماعی.
آقای دکترناصر تقی زادیه استادیاردانشکده فنی مهندسی عمران

آقای دکترصفرنصراله زاده استاددانشکده کشاورزی

درحال حاضرآقای دکترقادرکریمیان عضوهیات علمی دانشکده مهندسی برق وکامپیوترمدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریزمی‌باشد.لیست وگرایش رشته های کارشناسی ارشد(جهت دریافت فایل کلیک نماید


لیست وگرایش رشته های دکتری(جهت دریافت فایل کلیک نماید)

 

  

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۵