شرایط لازم برای دریافت هزینه پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۶۵۳۲

الف ) سهم 24% و 40 % ( بدون ارائه فاکتور ) :

 

با تکمیل فرم مربوط به صورت تایپ شده  و امضاء استاد راهنما بعد از پرینت ، مبلغ مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

 

ب ) سهم 60 % و 76% ( فرم دریافت وجه اسناد هزینه ) :

 

1 – تکمیل فرم مربوط به صورت تایپ شده  و امضاء استاد

راهنما.

 

2 – ضمیمه نمودن اسناد هزینه ( فاکتورهای )

 

مربوط.

 

·        شرایط لازم برای پذیرش فاکتورها :

 

§ فاکتور هایی که مبلغ آنها یک میلیون ریال و

 

بیشتر باشد ، باید در اداره دارایی ممهور به

 

مهر مالیاتی شوند.

 

§ فا کتور هایی نظیر ( تایپ ، پرینت ،

 

صحافی ، بلیط مسافرت ، خرید کاغذ و

 

نظایر آن که در قالب سهم 40% و24 % تعریف

 

شده است ) قابل قبول نخواهد بود.

 

§ پرداخت 5% مالیات و ارائه فیش مربوطه برای فاکتور هایی که مستلزم پرداخت حق الزحمه برای انجام خدمات  می باشند ضروری است.

 

§ خرید کامپیوتر و هر گونه لوازم جانبی ومواد مصرفی

 

مربوط به آن در تبریز باید از فروشگاههایی باشد که عضو

 

نظام صنفی رایانه ای کشور باشند.

 

§ فاکتور باید دارای آرم و نشانی و مهر فروشگاه باشد.

 

§ تاریخ خریدونام خریدار باید روی فاکتور قید شده باشد.

 

§ فاکتور های خرید کالاهای سرمایه ای ( اموال ) باید به

 

انضمام قبض انبار ، حواله انبار و شماره اموال که توسط

 

دانشکده صادر می شود ، تحویل گردد.

 

§ تنظیم صورتجلسه نصب برای اجناس نصب شده روی اموال توسط دانشکده ضروری است.

 

§ فاکتور باید فاقد هرگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی

 

    باشد.

 

§ ارائه گواهی ثبت مالیاتی برای فاکتورهایی که

مشمول مالیات برارزش افزوده هستند ضروری

است.درغیراینصورت مبلغ مالیات برارزش افزوده کسرومابقی پرداخت می شود.

 

§ طبق بخشنامه هیات دولت فاکتوراجناسی که مشابه

آنها در داخل کشورتولید می گردد  پذیرفته نمی شود.

 

§ کالاهای غیر مصرفی که مبلغ آنها چهارصد

هزار ریال و بیشتر باشد تشخیص اداره اموال

لازم دارد.

■ کپی فاکتور ها و فیش های بانکی پذیرفته نمی شود.

 

■ جمع مبلغ فاکتورها ی ارائه شده در قالب فرم 60%و 76% درهرنوبت نبایداز500000ریال کمترباشد.(حتی الامکان سعی شود کلیه فاکتورهای مربوط به یک پایاننامه یکجاودرقالب یک فرم ارائه شود)

■ پیش فاکتور و نیز فاکتورهایی که وجه آنها پرداخت نشده باشد ، پذیرفته نمی شود. قید شماره حساب در فاکتور برای واریز وجه به منزله پیش فاکتور بودن آن است.

 

 

■ در صورت موافت استاد راهنما وجه هریک از فرم هارا می توان به حساب دانشجو نزدبانک تجارت واریزکرد (در این صورت استادمربوطه ذیل فرم عبارت "در وجه دانشجو به شماره..... واریزگردد"رابادستخط خود نوشته و امضاء می نماید) تائید شماره حساب دانشجو توسط بانک تجارت ضروری است.

 


■ فاکتورهایی که به صورت اینترنتی صادر می شوند، بایستی به تائید اداره رسیدگی امورمالی دانشگاه رسیده باشد.

■ فاکتور هایی که مبلغ آنها به نرخ ارزهای خارجی نوشته می شود ، بایستی توسط بانک ملی برحسب تاریخ صدور تبدل به ریال شده و مهر وامضاء گردد.

■ لازم است شماره حساب قید شده توسط استاد راهنما همان شماره حساب جاری (شماره حساب دریافت حقوق ) نزد بانک تجارت باشد.

 

ج ) سهم 60% ( فرم در یافت حق الزحمه های

پرسنلی ) :

 

1 – تکمیل فرم مر بوط  به صورت تایپ شده (فرم در سایت دانشگاه تبریز> معاونت ها وادارات > معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی > مدیریت تحصیلات تکمیلی > فرم ، قابل دریافت است) و امضائ پرسنل همکاری کننده و استاد راهنما .

2 – پرسنل همکاری کننده نباید دانشجو یا کارمند دانشگاه تبریز باشند.

  توجه : هزینه های این بخش در صورتی

قابل پرداخت خواهد بود که در پروپوزال

دانشجو ودر قسمت پیش بینی هزینه ها در

ردیف حق الزحمه پیش بینی لازم صورت  

گرفته باشد.

 

 

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۸۹