امور آموزشی دانشکده های مکانیک-عمران-برق وکامپیوتر-فناوریهای نوین

تعداد بازدید:۱۶۴۵
          


1- دانشکده فنی مهندسی عمران

2-دانشکده  مهندسی برق وکامپیوتر

3- دانشکده مکانیک

4- دانشکده فناوریهای نوین
 
 
 
 
 
 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸