دانشکده ها

تعداد بازدید:۸۷۷۹
ردیف عنوان فرم توضیح مختصر فرم لینک
1 فرم شماره 39300 فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصیPhD دانلود
2 فرم شماره 39301 فرم ایجاد رشته در سامانه هوشمند دانلود
3 فرم شماره 39302 فرم مشخصات اعضای هیات علمی مرتبط با رشته درخواستی دانلود
4 فرم شماره 39303 فرم مجوز تدریس اساتید مدعو دانلود
5 فرم شماره 39304 فرم تعهد حضور تمام وقت دانشجویان دکتری دانشگاه تبریز دانلود
6 فرم شماره 39305 فرم شماره یک مخصوص مصاحبه دکتری سال دانلود
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۴