نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۹ دانشگاه تبریز

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۴ کد : ۱۲۵۱۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۸۲۱۵

بسمه تعالی

عنوان اطلاعیه:

نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399 دانشگاه تبریز

متن اطلاعیه:

داوطلبن حائز شرایط شرکت در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399 دانشگاه تبریز، لازم است پس از مطالعه دقیق اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399 از وبسایت دانشگاه تبریز به نشانی زیر ضمن ثبت نام در این مرحله، مدارک مندرج در بند 3 اطلاعیه دانشگاه تبریز را از طریق نشانی زیر آپلود نمایند.

1- نشانی اینترنتی برای آپلود مدارک:

http://takmili.tabrizu.ac.ir/p/phdstart.php

نام کاربری: شماره داوطلبی                 کلمه عبور: شماره پرونده

2- نشانی اینترنتی برای واریز مبلغ  800/000 (هشتصد هزار) ریال بابت هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز:

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=11035801129

 

انتخاب نوع واحد: مدیریت تحصیلات تکمیلی      نوع درآمد: مصاحبه و آزمون دکتری

3- نشانی اینترنتی اطلاعیه دانشگاه تبریز:

http://pgsd.tabrizu.ac.ir/fa

4- مدارک مورد نیاز برای آپلود:

مطابق بند 3 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399 

5- فرمهای مصاحبه دکتری:
فرم های زیر که بایستی همراه سایر مدارک بند 3 اطلاعیه دانشگاه تبریز در سامانه دانشگاه تبریز مندرج در بند 1 این اطلاعیه آپلود شوند.

الف) فرم شماره یک (مخصوص داوطلب) (لطفا جهت دانلود کلیک نمایید)
ب) فرم تعهد حضور تمام وقت (لطفا جهت دانلود کلیک نمایید)

ج) فرم پیشنهاد استاد راهنما در صورت وجود در وبسایت گروه و دانشکده مربوطه در دانشگاه تبریز

6- دروس امتحانی و ضرایب آزمون تخصصی شفاهی و ضرایب آنها

مطابق بند 6 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399

7- روز، ساعت و نحوه انجام مصاحبه الکترونیکی

روز مصاحبه در کلیه رشته- گرایش‌ها طبق برنامه زمانی اعلامی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. ساعت دقیق مصاحبه برای هر داوطلب در وبسایت دانشکده مربوطه در دانشگاه تبریز اعلام خواهد شد. آدرس الکترونیکی برای ورود به جلسه الکترونیکی مصاحبه در وبسایت دانشکده مربوطه در دانشگاه تبریز اعلام خواهد شد. 

8- نکات مهم:

1- حجم هر کدام از فایل های آپلودی حداکثر باید 500 کیلوبایت باشد.

2- در صورت بروز مشکل در آپلود مدارک، داوطلبان با شماره تلفن 33392454-041 تماس حاصل نمایند.

3- مسئولیت عدم ارسال الکترونیکی مدارک بر عهده داوطلبان می باشد.

4- زمان‌بندی آپلود مدارک برای کلیه رشته‌محل ها در بازه زمانی 25/06/1399 تا 29/06/1399 است.

5- کدرشته محل‌ها و دانشکده/پژوهشکده هر رشته محل مطابق جدول زیر است.

کد

رشته

دوره

نام رشته

دانشکده

1009

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1043

روزانه

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1052

روزانه

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1062

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1078

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1085

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1114

روزانه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی و علوم محیطی

1124

نوبت دوم

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی و علوم محیطی

1136

روزانه

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی و علوم محیطی

1145

نوبت دوم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی و علوم محیطی

1155

روزانه

ژئومورفولوژی

برنامه ریزی و علوم محیطی

1162

نوبت دوم

ژئومورفولوژی

برنامه ریزی و علوم محیطی

1168

روزانه

آب و هواشناسی

برنامه ریزی و علوم محیطی

1178

نوبت دوم

آب و هواشناسی

برنامه ریزی و علوم محیطی

1358

روزانه

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1369

نوبت دوم

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1389

روزانه

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1405

نوبت دوم

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1415

پردیس خودگردان

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1434

روزانه

رفتار حرکتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1441

نوبت دوم

رفتار حرکتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1473

روزانه

تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

حقوق و علوم اجتماعی

1488

نوبت دوم

تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

حقوق و علوم اجتماعی

1500

روزانه

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

حقوق و علوم اجتماعی

1530

نوبت دوم

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

حقوق و علوم اجتماعی

1608

روزانه

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اللهیات و علوم اسلامی

1617

نوبت دوم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اللهیات و علوم اسلامی

1656

روزانه

کلام- کلام اسلامی

اللهیات و علوم اسلامی

1673

نوبت دوم

کلام-کلام اسلامی

اللهیات و علوم اسلامی

1704

روزانه

فلسفه - فلسفه یونان و قرون وسطی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1716

نوبت دوم

فلسفه - فلسفه یونان و قرون وسطی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1854

روزانه

روانشناسی

علوم تربیتی و روانشناسی

1866

روزانه

روانشناسی بالینی

علوم تربیتی و روانشناسی

1880

نوبت دوم

روانشناسی

علوم تربیتی و روانشناسی

1885

نوبت دوم

روانشناسی بالینی

علوم تربیتی و روانشناسی

1918

روزانه

حقوق عمومی

حقوق و علوم اجتماعی

1924

نوبت دوم

حقوق عمومی

حقوق و علوم اجتماعی

2383

روزانه

علوم زمین - آب های زیر زمینی

علوم طبیعی

2388

نوبت دوم

علوم زمین - آب های زیر زمینی

علوم طبیعی

2398

روزانه

علوم زمین - پترولوژی

علوم طبیعی

2406

نوبت دوم

علوم زمین - پترولوژی

علوم طبیعی

2413

روزانه

علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی

علوم طبیعی

2421

نوبت دوم

علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی

علوم طبیعی

2441

روزانه

شیمی - شیمی فیزیک

شیمی

2470

نوبت دوم

شیمی - شیمی فیزیک

شیمی

2495

روزانه

شیمی - شیمی آلی

شیمی

2533

نوبت دوم

شیمی - شیمی آلی

شیمی

2631

روزانه

شیمی - شیمی معدنی

شیمی

2663

نوبت دوم

شیمی - شیمی معدنی

شیمی

2682

روزانه

شیمی کاربردی

شیمی

2690

نوبت دوم

شیمی کاربردی

شیمی

2716

روزانه

زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

علوم طبیعی

2728

نوبت دوم

زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

علوم طبیعی

2732

پردیس خودگردان

زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

علوم طبیعی

2744

روزانه

زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

علوم طبیعی

2746

نوبت دوم

زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

علوم طبیعی

2780

روزانه

بیوشیمی

علوم طبیعی

2787

نوبت دوم

بیوشیمی

علوم طبیعی

2795

روزانه

ژنتیک مولکولی

علوم طبیعی

2803

نوبت دوم

ژنتیک مولکولی

علوم طبیعی

2832

روزانه

آمار

علوم ریاضی

2849

نوبت دوم

آمار

علوم ریاضی

2871

روزانه

ریاضی محض - آنالیز

علوم ریاضی

2913

روزانه

ریاضی محض - جبر

علوم ریاضی

2973

روزانه

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

علوم ریاضی

3034

نوبت دوم

ریاضی محض - آنالیز

علوم ریاضی

3045

نوبت دوم

ریاضی محض - جبر

علوم ریاضی

3065

نوبت دوم

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

علوم ریاضی

3135

روزانه

علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک - نانو ساختارها

فیزیک

3143

نوبت دوم

علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک - نانو ساختارها

فیزیک

3150

روزانه

فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدانها

فیزیک

3175

روزانه

فیزیک - اپتیک و لیزر

فیزیک

3262

روزانه

فیزیک - فیزیک هسته ای

فیزیک

3281

نوبت دوم

فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدانها

فیزیک

3288

نوبت دوم

فیزیک - اپتیک و لیزر

فیزیک

3313

نوبت دوم

فیزیک - فیزیک هسته ای

فیزیک

3356

روزانه

فتونیک

فیزیک

3360

روزانه

مهندسی پلاسما

فیزیک

3362

نوبت دوم

فتونیک

فیزیک

3365

نوبت دوم

مهندسی پلاسما

فیزیک

3397

روزانه

علوم کامپیوتر

علوم ریاضی

3404

نوبت دوم

علوم کامپیوتر

علوم ریاضی

3413

روزانه

علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت

علوم تربیتی و روانشناسی

3417

روزانه

علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رایانش و هوش مصنوعی

مهندسی برق و کامپیوتر

3421

نوبت دوم

علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت

علوم تربیتی و روانشناسی

3423

نوبت دوم

علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رایانش و هوش مصنوعی

مهندسی برق و کامپیوتر

3436

روزانه

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی برق و کامپیوتر

3468

نوبت دوم

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی برق و کامپیوتر

3493

روزانه

مهندسی برق - مخابرات سیستم

مهندسی برق و کامپیوتر

3518

روزانه

مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

مهندسی برق و کامپیوتر

3544

نوبت دوم

مهندسی برق - مخابرات سیستم

مهندسی برق و کامپیوتر

3557

نوبت دوم

مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

مهندسی برق و کامپیوتر

3569

پردیس خودگردان

مهندسی برق - مخابرات سیستم

مهندسی برق و کامپیوتر

3577

پردیس خودگردان

مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

مهندسی برق و کامپیوتر

3588

روزانه

مهندسی برق - قدرت

مهندسی برق و کامپیوتر

3627

نوبت دوم

مهندسی برق - قدرت

مهندسی برق و کامپیوتر

3655

روزانه

مهندسی برق - کنترل

مهندسی برق و کامپیوتر

3679

نوبت دوم

مهندسی برق - کنترل

مهندسی برق و کامپیوتر

3697

روزانه

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران

3727

نوبت دوم

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران

3750

روزانه

مهندسی عمران - زلزله

مهندسی عمران

3763

نوبت دوم

مهندسی عمران - زلزله

مهندسی عمران

3775

روزانه

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران

3800

نوبت دوم

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران

3844

روزانه

مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

مهندسی عمران

3850

نوبت دوم

مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

مهندسی عمران

3853

روزانه

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی عمران

3868

نوبت دوم

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی عمران

3910

روزانه

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

3924

نوبت دوم

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

3939

روزانه

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

3976

نوبت دوم

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

3990

پردیس خودگردان

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

4000

روزانه

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

4026

نوبت دوم

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

4038

پردیس خودگردان

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

4048

روزانه

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

4086

نوبت دوم

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

4250

روزانه

مهندسی پزشکی

مهندسی برق و کامپیوتر

4262

نوبت دوم

مهندسی پزشکی

مهندسی برق و کامپیوتر

4337

روزانه

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق و کامپیوتر

4353

نوبت دوم

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق و کامپیوتر

4379

روزانه

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق و کامپیوتر

4396

نوبت دوم

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق و کامپیوتر

4410

روزانه

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق و کامپیوتر

4414

نوبت دوم

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق و کامپیوتر

4441

روزانه

مهندسی متالورژی و مواد - مواد پیشرفته

مهندسی مکانیک

4467

روزانه

مهندسی متالورژی و مواد - سرامیک

مهندسی مکانیک

4493

نوبت دوم

مهندسی متالورژی و مواد - مواد پیشرفته

مهندسی مکانیک

4502

نوبت دوم

مهندسی متالورژی و مواد - سرامیک

مهندسی مکانیک

4524

روزانه

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی و نفت

4550

نوبت دوم

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی و نفت

4663

روزانه

مهندسی مکانیک بیو سیستم - فناوری پس از برداشت

کشاورزی

4676

نوبت دوم

مهندسی مکانیک بیو سیستم - فناوری پس از برداشت

کشاورزی

4682

روزانه

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- بازیافت و مدیریت پسماند

کشاورزی

4684

نوبت دوم

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند

کشاورزی

4687

روزانه

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

کشاورزی

4703

روزانه

علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

کشاورزی

4714

نوبت دوم

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

کشاورزی

4723

نوبت دوم

علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

کشاورزی

4734

روزانه

علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع  غذایی

کشاورزی

4740

روزانه

علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

کشاورزی

4746

روزانه

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

کشاورزی

4757

روزانه

علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی

کشاورزی

4765

نوبت دوم

علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع  غذایی

کشاورزی

4770

نوبت دوم

علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

کشاورزی

4775

نوبت دوم

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

کشاورزی

4782

نوبت دوم

علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی

کشاورزی

4794

روزانه

اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

کشاورزی

4813

نوبت دوم

اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

کشاورزی

4878

روزانه

مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک

کشاورزی

4888

روزانه

مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی

کشاورزی

4898

نوبت دوم

مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک

کشاورزی

4901

نوبت دوم

مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی

کشاورزی

4904

روزانه

علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور

کشاورزی

4917

روزانه

علوم دامی - تغذیه دام

کشاورزی

4935

روزانه

علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور

کشاورزی

4965

نوبت دوم

علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور

کشاورزی

4973

نوبت دوم

علوم دامی - تغذیه دام

کشاورزی

4983

نوبت دوم

علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور

کشاورزی

5015

روزانه

علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی

کشاورزی

5031

نوبت دوم

علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی

کشاورزی

5044

روزانه

علوم و مهندسی آب - سازه های آبی

کشاورزی

5057

نوبت دوم

علوم و مهندسی آب - سازه های آبی

کشاورزی

5069

روزانه

علوم و مهندسی آب - منابع آب

کشاورزی

5076

نوبت دوم

علوم و مهندسی آب - منابع آب

کشاورزی

5090

روزانه

ژنتیک و به نژادی گیاهی

کشاورزی

5112

نوبت دوم

ژنتیک و به نژادی گیاهی

کشاورزی

5127

روزانه

آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

کشاورزی

5155

روزانه

آگروتکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی

کشاورزی

5181

نوبت دوم

آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

کشاورزی

5197

نوبت دوم

آگروتکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی

کشاورزی

5226

روزانه

بیوتکنولوژی کشاورزی

کشاورزی

5245

نوبت دوم

بیوتکنولوژی کشاورزی

کشاورزی

5276

روزانه

توسعه کشاورزی

کشاورزی

5280

نوبت دوم

توسعه کشاورزی

کشاورزی

5287

روزانه

حشره شناسی کشاورزی

کشاورزی

5302

نوبت دوم

حشره شناسی کشاورزی

کشاورزی

5311

روزانه

بیماری شناسی گیاهی

کشاورزی

5329

نوبت دوم

بیماری شناسی گیاهی

کشاورزی

5685

روزانه

آموزش زبان انگلیسی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

5702

نوبت دوم

آموزش زبان انگلیسی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی


( ۵۱ )

نظر شما :