اعلام نتایج اولیه ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 برای رشته- گرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

 

داوطلبان گرامی با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر می توانند از نتایج اولیه ارزیابی اطلاع حاصل نمایند.

http://takmili.tabrizu.ac.ir/p/phds.php

 

لازم است کلیه پذیرفته شدگان اولیه از تاریخ 2/11/95 لغایت 5/11/95 به دانشکده مربوطه مراجعه نموده و ضمن ثبت نام اولیه، نسبت به ارائه تعهد ثبت نام در دانشگاه تبریز و عدم ثبت نام در سایر مؤسسات پذیرنده دانشجوی دوره دکتری اقدام نمایند. فقط اسامی داوطلبانی وارد پورتال سازمان سنجش آموزش کشور خواهد شد که به صورت حضوری تعهد مذکور را ارائه نمایند. عدم ارائه تعهد در بازه زمانی فوق­الذکر به منزله انصراف داوطلب از ثبت نام در دانشگاه تبریز است و در اینصورت دانشگاه تبریز نسبت به تکمیل ظرفیت باقیمانده از طریق ثبت نام از داوطلبان پذیرفته شده به صورت ذخیره، اقدام خواهد نمود.