مدارک لازم جهت ایجاد رشته جدید درسامانه هوشمند

تعداد بازدید:۳۷۴۶

 

مدارک لازم جهت ایجاد رشته جدید

1- فرم مشخصات ایجاد رشته جدید(جهت دانلود لطفا کلیک نماید)

2- تفاهم نامه همکاری برای اساتید امتیاز آور مدعو از سایر گروه ها یا دانشکده ها

 3- طرح توجیهی ایجاد رشته (بصورت فایل word)

    4 -  صفحه اول فایل مربوط به برنامه درسی مصوب شورای برنامه­ریزی آموزش عالی قابل اخذ از سایت اینترنتی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( بصورت فایل pdf)

 5 - لیست امکانات و تجهیزات مرتبط با رشته (بصورت فایل pdf)

6 - فرم تکمیل شده مشخصات اعضای هیات علمی امتیازآور رشته (لطفا" جهت دانلود کلیک نمایید)

7- جدول تخصیص دروس رشته (لطفا" جهت دانلود کلیک نمایید) 

      8- لیست اساتید با ذکر مرتبه علمی در فایل ورد. لازم به توضیح است که در مقطع دکتری وجود یک نفر استاد، دو نفر دانشیار و سه نفراستادیار با پنج سال سابقه و در مقطع کارشناسی ارشد وجود یک نفر دانشیار و سه نفر استادیار حداقل با دوسال سابقه الزامیست و هر یک از اعضاء محترم هیات علمی حداکثر در دو رشته گرایش میتواند مدارک ارائه نمایند.

      9- فرم حق التدریس دو ترم قبلی اعضاء هیات علمی مندرج در درخواست   

       10- لیست اعضاء هیات علمی مرتبط با درخواست رشته با درج رتبه و مرتبه در فایل ورد                        

       

      

    تذکر مهم: (( لازم به ذکر است تمام موارد مذکور  ازطریق اتو ماسیون اداری به مدیریت تحصیلات تکمیلی  دانشگاه تبریز ارسال گردد. ضمناً در مقطع دکتری وجود یک نفر استاد، دو نفر دانشیار و سه نفر استادیار با پنج سال سابقه کاری و در مقطع کارشناسی ارشد، دونفر دانشیار و سه  نفر استادیار با دو سال سابقه کاری الزامیست و هر عضو هیات علمی در هر دو مقطع صرفاً در ایجاد دو رشته میتواند مشارکت داشته باشد. ))

 

 

                   

 

 

 
آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷