سوابق تحصیلی

تعداد بازدید:۲۰۸۰
 
ردیف سطح سال اخذ فیلد تخصصی محل تحصیل
1 لیسانس 1377 الکترونیک دانشگاه تبریز
2 فوق لیسانس 1379 الکترونیک دیجیتال دانشگاه امیرکبیر
3 دکتری 1385 الکترونیک دیجیتال دانشگاه امیرکبیر
آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴