اعلام نتایج آزمون زبان UTET6

۲۵ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۱:۲۹ کد : ۲۹۵۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۵۸
اعلام نتایج به اطلاع کلیه شرکت کنندگان درششمین آزمون زبان عمومی دانشگاه(UTET) مورخ 94/1/21 برگزارگردیدمیرساندکه جهت اطلاع ازنمره خودمیتواندازمورخه94/1/26 بامراجعه به سایت http://takmili.tabrizu.ac.ir/b1.php وباواردکردن کدملی نمره خودرا مشاهده فرمایند. ضمنا" لازم به توضیح است که کارنامه آزمون صرفا"برای آندسته ازشرکت کنندگانی که موفق به اخذنمره 50 یا بالاتر شده اند ازمورخ 94/2/5 صادروتحویل خواهد گردید.

اعلام نتایج

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان درششمین آزمون زبان عمومی دانشگاه(UTET) مورخ 94/1/21 برگزارگردیدمیرساندکه جهت اطلاع ازنمره خودمیتواندازمورخه 94/1/26 بامراجعه به سایت
http://takmili.tabrizu.ac.ir/b1.php وباواردکردن کدملی نمره خودرا مشاهده فرمایند.
ضمنا" لازم به توضیح است که کارنامه آزمون صرفا"برای آندسته ازشرکت کنندگانی که موفق به اخذنمره 50 یا بالاتر شده اند ازمورخ 94/2/5 صادروتحویل خواهد گردید.
(کدملی نام کاربری شماره شناسنمامه رمز ورود شرکت کننده می باشد)


۳ رای

نظر شما :