مدیریت تحصیلات تکمیلی
دوشنبه 7 تير 1395  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه ها
نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 در رشته گرایش زبان و ادبیات فارسی- ادبیات غنایی دانشگاه تبریز
نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 در رشته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات غنایی دانشگاه تبریز
قابل توجه ثبت نام کنندگان در مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 دانشگاه تبریز
قابل توجه ثبت نام کنندگان در مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 دانشگاه تبریزتابلو اعلانات
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :