مدیریت تحصیلات تکمیلی .
يکشنبه 30 فروردين 1394  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه ها
تحویل کارنامه آزمون زبان
تحویل کارنامه آزمون زبان
اعلام نتایج آزمون زبان UTET6
اعلام نتایج به اطلاع کلیه شرکت کنندگان درششمین آزمون زبان عمومی دانشگاه(UTET) مورخ 94/1/21 برگزارگردیدمیرساندکه جهت اطلاع ازنمره خودمیتواندازمورخه94/1/26 بامراجعه به سایت http://takmili.tabrizu.ac.ir/b1.php وباواردکردن کدملی نمره خودرا مشاهده فرمایند. ضمنا" لازم به توضیح است که کارنامه آزمون صرفا"برای آندسته ازشرکت کنندگانی که موفق به اخذنمره 50 یا بالاتر شده اند ازمورخ 94/2/5 صادروتحویل خواهد گردید.تابلو اعلانات
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :