مدیریت تحصیلات تکمیلی
شنبه 24 بهمن 1394  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه ها
آگهی مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز در روز 17 خرداد 94
آگهی مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز در روز 17 خرداد 94
آگهی دوم در خصوص زمانبندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 1394 دانشگاه تبریز
آگهی دوم در خصوص زمانبندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 1394 دانشگاه تبریزتابلو اعلانات
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :