مدیریت تحصیلات تکمیلی .
چهارشنبه 13 اسفند 1393  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه ها
آگهی ثبت نام ششمین آزمون زبان انگلیسی عمومی (UTET) دانشگاه تبریز درسال 94
آگهی ثبت نام ششمین آزمون زبان انگلیسی عمومی (UTET) دانشگاه تبریز درسال 94 (University of Tabriz English Test)تابلو اعلانات
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :